Praktijk Lì Lián, een particuliere praktijk voor maatschappelijk werk en dienstverlening.

Maatschappelijk werk

Begeleiding bij huiselijk geweld

Maatschappelijk effect  Creëren van een ‘veilige ‘woon / leefomgeving zowel binnenshuis als buitenshuis.

Doelstelling

  • Terugdringen van het geweld binnen het gezin
  • Bevorderen van een veilige woonomgeving voor slachtoffer(s)
  • Bevorderen van veilige woonomgeving van de kinderen

Psychosociale hulpverlening

Maatschappelijk effect

Continuïteit in de hulpverlening bieden bij psychosociale problematiek wanneer er sprake is van wachtlijst reguliere hulpverlening

Doelstelling

Het bevorderen van de zelfredzaamheid waardoor er op korte termijn weer geparticipeerd kan worden binnen de maatschappij.

Individuele begeleiding van jongeren

Maatschappelijk effect

Het bevorderen van participatie van kwetsbare jongeren in de maatschappij

Doelstelling

Kwetsbare jongeren ondersteunen en begeleiden in het participeren binnen onze complexe samenleving.

Tarieven die wij hanteren zijn conform de branch particuliere gezondheidszorg hulpverlening. Per individu worden deze besproken bij de eerste intake.
Hierbij word rekeninggehouden met de beschikbare draagkracht van de hulpvragende client.

Ter indicatie

  • Intake kosten zijn € 65,— ex. BTW
  • Begeleiding is € 75,— per uur ex. BTW
  • Assessments 5 gesprekken is € 400,– ex. BTW, of verwijzing of begeleiding